تغییرات اقلیمی شمالگان را به ویرانی کشیده است

براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، دمای امسال در منطقه ی شمالگان نزدیک به بیشترین حد خویشتن بوده و این فقره بوسیله کم شدن یخ دریا درون منفصل تابستان، تحت تأثیر قرارگرفتن زنجیره ی غذایی و افزایش نگرانی درباره ی افزایش سطح آب دریا منجر شده است. دانشمندان می گویند براساس میانگین دمای سال منتهی به سپتامبر سال جاری، از سال ۱۹۰۰ تاکنون، دومین سال گرم ثبت شده بوده است. این جریان سراسیمه کننده است؛ چراکه به طور کلی، ۶ سال گذشته گرم ترین سال های ثبت شده درون این منطقه بوده است. دونالد کی. پروویچ، استاد مهندسی کالج ی مهندسی تایر در دانشگاه دارتموث و یکی نویسندگان گزارش می گوید:این واقعیت علامت می دهد سیستمی داریم که زیرفشار قرار گرفته است.

شمالگان بوسیله این دلیل موردتوجه دانشمندان است که سرعت گرم شدن آن دوبرابر سرعت گرم شدن مناطق دیگر زمین است و این امر موجب ابراز تغییراتی هم در اقیانوس و اندوه روی زمین می شود. پروویچ می گوید وضعیت شمالگان رو به بهبودی نیست و اوضاع دارد بدتر می شود. در ژوئیه، ریکیاویک، پایتخت ایسلند، گرم ترین ماه ثبت شده ی خود را تجربه کرد. بوسیله طور مشابه، انکوریج درون آلاسکا در ماه های ژوئن و ژوئیه و اوت رکوردهای گرمایی ثبت کرد. البته گرمای فضا محدود بوسیله فصل تابستان نبود و داخل سوالبارد در کشور نروژ، گرمی در دسامبر بوسیله حدود ۵/۵ درجه ی سانتی گراد رسید که از میانگین دمای سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ بیشتر بود.

دریاچه ای در حاشیه نویسی ی یخچال طبیعی هومبولت درون گرینلند در سپتامبر

تجسس ای که امسال داخل مجله ی Science Advances منتشر شد، نشان می داد با سناریو مدل انتشارات گازی زیاد، دمای اواخر برگ ریزان در برخی از سرنوشت های شمالگان بوسیله زیاد از ۱۲/۵ منصب ی سانتی گراد بیشتر از میانگین تاریخی دما در این منطقه خواهد رسید. اضافه دما، عزب یکی از تغییرات نگران کننده ی اصیل درون گزارش بود. ۹۵ درصد از صفحات یخی گرینلند در سال جاری آب شدند و با آغاز ذوب شدن زودهنگام و شناورشدن یخ ها روی آب دریا، نگرانی درباره ی افزایش سطح آب غرق کردن افزایش یافت.مقاله های مرتبط:گرمای بی سابقه، شمالگان را بوسیله آتش کشیده استذوب یخ های شمالگان و نفوذ کردن آن پیاده شدن بحران تغییرات اقلیمیاقیانوس ها دیگر قدرت مقابله با تغییرات اقلیمی را ندارند

بررسی ی دیگری که به تازگی در نامه ی Nature منتشر شد، نشان می داد گرینلند سه گانه برابر سریع پر حرارت از دهه ی ۱۹۹۰ در حال از دست دادن یخ های خود است؛ سرعتی که می تواند تا عاقبت قرن، افزایش ۷/۶ سانتی متری در سطح آب یبوست را به دنبال داشته باشد.

یخ دریای شمالگان که به خنک شدن مناطق قطبی دستیار و الگوهای آسمانی جهانی را تعدیل می نرم و زیستگاه های حیاتی برای حیواناتی نظیر خرس های قطبی بوسیله ارمغان می آورد، امسال همچنان رو بوسیله کاهش بود؛ بوسیله اختصاص دریای برینگ که ازنظر فعالیت های ماهی گیری داخل ملک آمریکا بزرگی یدکی دارد، بخاطر دومین زمستان متواتر شاهد کاهش بی سابقه ای تو خنک دریا حیات. یخی که حیات دارد، یخ جدید و نازکی است که بوسیله آسانی ذوب می شود. پروویچ می گوید:یخ قدیمی که بسیار از چهار سال در این منطقه وجود داشت، معمولا تا ۳۳ درصد از پوشش یخی را تشکیل می داد و اکنون به ۱ درصد گویا است. زمان کوتاه این منطقه ی یخی تو سال ۱۹۸۵ کمی بزرگ نمدار از سرنوشت خاوری جوی می سی سی اثر داخل آمریکا بود؛ اما آنچه اکنون باقی باقی مانده است، تنها بوسیله اندازه ی خانه دادن مین است.

از بین عدول کردن یخ سیل گرفتن به خشکی امدن میزان گرمای اقیانوس تأثیر می گذارد که بوسیله مالاریا ی خود روی فعالیت های ماهی گیری و اکوسیستم ها اثرگذار است و تأثیرات آبشاری را تو این سیستم بوسیله بی قراری پیوسته ایجاد می کند. کسانی که متجاوز از همه تحت تأثیر قرار گرفته اند، بیش از ۷۰ اجتماع ی بومی بی حرکت داخل آلاسکا هستند.

مقدماتی بار در تاریخ ۱۴ ساله ی گزارش، اطلاعاتی نیز درباره ی جوامع مذکور جمع آوری شد. آن ها می گفتند گرم شدن شمالگان موجب کاهش دسترسی موجودی بوسیله منابع غذایی می شود که مدت ها است اساس سازگاری و دوام این جوامع محسوب می شود. تأخیر در زمان تشکیل یخ داخل خزان علت می شود این جوامع بیشتر سال را از بی آرامی جدا باشند. آن ها درون این مدت نمی توانند بخاطر سفر به جوامع همسایه از قایق استفاده و با اطمینان از روی خنک ها عبور کنند.

در همین حین، تغییر در دمای اقیانوس موجب دگرگونی در فصول خوردنی می شود. در ولز در خانه دادن آلاسکا، جامعه ی اینوپیات ها که غربی ترین سکنه ی آمریکا هستند، در زمان پاییز به برداشت صدف مبتلا می شدند؛ درحالی که امروزه این صدف ها در منفصل تابستان آماده ی برداشت هستند. ملیسا جانسون، ویراستار مهمان گزارش سابق الذکر و جثه گروه بزرگان دریای برینگ متشکل از ۳۸ تن از بزرگان قبایل منطقه می گوید:همان طورکه مردم داخل مناطق دیگر ممکن است اعتماد پیاده شدن مرکبات یا انگور یا سیب زمینی باشند، دریای برینگ با آمدن یخ، باغ ما است که آن را برداشت می کنیم. این نحو زندگی مان است.

به نعوظ مشابه، بی مو جوامع شمالگان پهلو لایه ی منجمد مقبره بنا شده اند و به دلیل تغییرات اقلیمی، زمین در حال ذوب شدن است. وقتی چنین چیزی ائتلاف افتد، جاده ها و ساختمانی ها خرابکاری می شوند؛ ولی آنچه در شمالگان پیوستگی می افتد، در آنجا سرمد نمی ماند. لایه ی منجمد مزار دوبرابر نمونه کربن دی اکسیدی را در خویشتن جای داده است که غصه اکنون در اتسمفر بود دارد. با ذوب شدن این زمین منجمد، کربن به اتمسفر متوجه و موجب تشدید تغییرات اقلیمی می شود.

پژوهشگران می گویند اگر بخش زیادی از لایه ی منجمد خاک ذوب شود، چرخه ی خودتقویت کننده ای ابداع می کند که تو آن ذوب شدن لایه ی منجمد خاک بوسیله ذوب شدن بیشتر این لایه منجر می شود و این امر بوسیله نوبه ی خود موجب بدترشدن تغییرات اقلیمی می شود. مشاهدات اخیر از جریان کربن در لایه ی منجمد خاک آلاسکا نشان داده است مقدار کربن آزاده شده از این خاک از  کربن ذخیره شده بیشتر است.متیو دراکن میلر، دانشمند مرکز دادهای خنک و برف در دانشگاه کلرادو بولدر و یکی از ویراستارهای گزارش می گوید: سؤال اصلی این است: «معادل گیری های انجام شده تو آلاسکا در روانی دوره ی چند ساله، مدال دهنده ی طاس سیستم شمالگان است که داخل آن لایه ی منجمد قبر حیات دارد؟» اگر چنین باشد، شاهد آثاری هستیم که نشان می دهند شمالگان در حال آغاز ایفای نقشی بزرگ در سیستم اقلیمی است.بیشتر بخوانید:خودروسازان می توانند زمین را رهایی دهند؟گرتا تونبرگ کوشا فضا زیست، شخص سال ۲۰۱۹ تایم شدتغییرات اقلیمی و ابداع فساد خوردنی تا سال ۲۱۰۰اقیانوس های گیتی در حال تهی شدن از اکسیژن هستندتغییرات اقلیمی موجب کوچک برنده شدن پرندگان می شود

تماس نوظهور بین مسواک زدن و مصونیت بیرونی

پژوهشگران تو مطالعات متنوع بستگی عجیبی را بین بهداشت دندان و سلامت قلب علنی کرده اند. این ارتباط می تواند فقط یک رابطه ی تصادفی باشد خواه اینکه مدال دهد مصیبت لثه و از دست دادن دندان ها با سلامت جهیز قلبی عروقی ما ارتباط نزدیکی دارد.

در حال حاضر شواهد کافی برای اینکه بتوانیم با اطمینان درمورد این روند مصاحبت کنیم، وجود ندارد ولی در تجسس ی دیگری که به رطوبت منتشر شده، این موضوع بار دیگر نشان داده شده است. تو بسیاری از مطالعات وابستگی بین بهداشت دندان و مشکلات قلبی نشان داده شده بود، ولی در پژوهشی که سال ۲۰۱۷ داده ها حدود یک میلیون نفر تک تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود، هیچ ربط ای بین از مشت دادن دهان و مصیبت قلبی عروقی مشاهده نشد. بدیهی است که یک مطالعه برای پهلو گذاشتن کلی یک ایده کافی زدودن اما بخاطر اینکه بتوانیم با قطعیت در این مورد واج بگوییم، باید استیناف های بیشتری ارتکاب شود.

داخل تجسس ی جدید که در آن مفروضات ۱۶۱،۲۸۶ نفر درون سرزمین اضطرار تک تجسس صبر پژمان بود، وعده دیگر نشان داده شد که مسواک زدن با کاهش ریسک ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی (نوعی آریتمی قلب) و نارسایی قلبی مرتبط است. طی حوالی ی ردیابی ۱۰/۵ ساله، احتمال ابتلای افراد بزرگ سال دارای سن ۴۰ تا ۷۹ سالی که دندان های خویشتن را سه بار یا بیشتر در روز مسواک می زدند، به فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی بوسیله نظام ۱۰ و ۱۲ درصد ناچیز وجود. این نتایج مستقل از اثرات سن، جنس، شرایط اجتماعی اقتصادی، بازی منظم، مصرف الکل، شاخص توده ی بدنی و مشکلات سلامتی قرین نظیر ضیق خون بالا وجود.

البته پژوهشگران مکانیسم کنجکاو پشت صحنه ی تماس احتمالی بین مسواک کوفتن و مشکلات قلبی عروقی را معین نکرده اند (اگر چنین مکانیسمی وجود داشته باشد). اما درمورد علت، چندین ایده حیات دارد. اگرچه ممکن است بوسیله نظر نادیده برسد، آنچه در دهان می گذرد، تأثیر اضافی بر سلامت عمومی بدن دارد و این موضوعی است که به تازگی واقف آن شده ایم. بخاطر مثال، مطالعات اخیر نشان داده اند که بیماری آلزایمر می تواند با باکتری های درگیر درون بلای ناگهانی لثه مرتبط باشد.مقاله های مرتبط:دندان: از آناتومی تا بلای ناگهانی ها و راهکارهای درمانیترمیم دهان ای پوسیده با داروی نقشه کشی شده برای بیماران آلزایمریعلائم حمله قلبی درون کشش سفر را نادیده نگیرید

وقتی درمورد پلاک های موجود تو شریان ها مصاحبت می کنیم، بوسیله دیدن می رسد که پلاک های موجود روی دندان های ما نیز جلال داشته باشد. یکی از تئوری ها این است که باکتری هایی که بین لثه و دندان عمر می کنند، می توانند وارد مسئله خون شده و میکربیوم روده را تغییر دهند. این امر مقدور است موجب آغاز التهاب سیستماتیکی شود که می تواند تو آسیب دریچه، آسیب میوکارد و حتی نارسایی قلبی نقش داشته باشد. اما همان طور که فقط یک مطالعه این ایده را کنار نمی گذارد، تجسس ی واحد دیگری نیز نمی تواند آن را تایید کند. درحالی که داخل پژوهش انجام شده داخل ناحیه کره، دسته بزرگی از افراد بوسیله مدت کامل مورد پیگیری صبر داده شده اند، این وارسی انفراد هایی همچنین دارد: از افراد خواسته شد که الگوی مسواک زدن خود را گزارش کنند؛ تنها افراد آسیایی درون مطالعه درنظر اندوهناک شدند؛ از داده های الكتروكاردیوگرافی یا اكوكاردیوگرافی مصرف نشد و حضور بیماری پیرادندانی نیز هرگز تأیید نشد.

علاوه پیاده شدن این، درحالی که بررسی خلال دوروبر ی زمانی کامل ارتکاب شد، به رخساره گذشته نگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ بدین مجرد که داخل این وضعیت، شناسایی رابطه ی موجب و معلولی غیرممکن بود. با این حال، نتایج مطالعه ی حاضر با نتایج معاینه ی منتشر شده درون سال گذشته همخوانی دارد. درون آن وارسی علامت داده شد که حدس بروز حمله ی قلبی در افرادی که دندان های خود را کمتر از دوبار در روز مسواک می زنند، سه گانه برابر بیشتر است. در آن زمان، آن بلگر، متخصص قلب و عروق هشدار داد که چنین نتایجی نمی تواند وابستگی ی سببی بین دو متغیر را تایید کند و ممکن است افرادی که به صلح و صفا دهان های خود جلال می دهند، درمورد صلح و صفا حصه های دیگر بدن خود همچنین نگران باشند و ریختگی زندگی را انتخاب کنند که موجب گشایش صلح و صفا قلبی عروقی آن ها شود. پژوهشگران در سرمقاله ای که همراه مقاله ی جدید منتشر شده، هشدار می دهند که هنوز بخاطر نتیجه گیری زود است. آن ها می نویسند:رابطه ی سببی بین این عوامل مشخص نیست و هنوز زود است که توصیه کنیم، برای پیشگیری از مشکلات قلبی سابق الذکر باید مسواک زد. درحالی که نقش التهاب در بروز مصیبت های قلبی عروقی روزبه روز آشکاتر می شود، بخاطر تحسین استراتژی هایی سلامتی عمومی باید مطالعات مداخله ای عمل شود.

با اینکه داخل حال حاضر هیچ مدرکی حیات ندارد که علامت دهد درمان بیماری لثه منجر به پیشگیری از بلای ناگهانی قلبی عروقی می شود، متخصصان می گویند باتوجه به نتایج اخیر، این ارتباط احتمالی دلیل دیگری برای توجه به اشتی دهان است.

نتایج این پژوهش در روزنامه ی European Journal of Preventive Cardiology منتشر شده است.بیشتر بخوانید:معلول مثبت محدود کردن بازه زمانی غذا خوردن پیاده شدن سلامتیمکمل های غذایی که تقاضا می کنند موجب کاهش وزن می شوند: علم چه می گوید؟آنفولانزا چیست؟ علائم، علاج و واکنش واکسن در پیشگیری از این بیماریچرا افراد کم درآمد بیشتر درمعرض خطر ابتلا به بیماری قلبی استراحت دارند؟آلودگی محیط و راهکارهای مقابله با آن

اپل داخل مورد جمع آوری داده های موقعیت مکانی آیفون 11 توضیح می دهد

چند روز قبل گفته شد که گوشی آیفون ۱۱ پرو داده های مربوط به موقعیت مکانی را بدون رخصت کاربر جمع آوری می نرم. اپل بعد از عفو چند روز درنهایت در مورد این موضوع توضیح داد. 

 برایان کربس ( Brian Krebs) یکی از محققان حوزه ی امنیت مدعی شده بود، زمانی که سرویس های موضع مکانی تمامی اپلیکیشن ها و دستور کار های آیفون ۱۱ پرو در حالت غیرفعال قرار دارد، داده های موقعیت مکانی جمع آوری می شود. از رویت براین کربس، چنین رویکردی در اختلاف با قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی است. 

مقاله های مرتبط:آسیب پذیری امنیتی درون آیفون و ترقی دستور کار صید باگ اپلگوگل چندین نقص امنیتی در گوشی های آیفون کشف کرده است

برایان کربس ویدئویی درارتباط با این موضوع تهیه کرد. در ویدئو نشان داده شده بود که وقتی تنظیمات مربوط به موضع مکانی اپلیکیشن های آیفون ۱۱ پرو اپل داخل حالت غیرفعال قرار دارد، علامت خصوصی فعال بودن موقعیت مکانی در نوار نوتیفیکشن دستگاه دیده می شود. ظاهرا عزب راهکار برای غیرفعال کردن موقعیت مکانی، رجوع بوسیله تقدیر تنظیمات و غیرفعال کردن سرویس موقعیت مکانی یا Location Data است. 

کوپرتینونشین ها هیچ سیاق توضیحی در مورد این موضوع مطرح نکرده بودند. ولی پس از انتشار ویدئوی برایان کربس، یکی از مهندسان اپل داخل پاسخ به انتشار این ویدئو اخبار کرد: «داخل آنچه مطرح شده، هیچ سیاق تهدید امنیتی وجود ندارد. زمانی که تو تقدیر تنظماتی گزینه ای برای غیرفعال کردن این قابلیت وجود نداشته باشد، سرویس موقعیت مکانی به کار خودش ادامه می دهد.»

براساس اعلام اپل، گوشی های آیفون جدیدتر از یکسره آیفون ۱۱ پرو مکس، داده های مربوط به موقعیت مکانی کاربران را بوسیله دلیل آنکه فناوری از باند فوق گسترده (ultra wideband) پشتیبانی می کند، به  اشتراک می گذارد. این فناوری امکان اطلاع از موقعیت مکانی دستگاه های متنوع را فراهم می کند و درنتیجه این امکان حاضر می شود که کاربر بتواند از وجود سایر دستگاه هایی از که از این فناوری پشتیبانی می کنند ابتدا شود و باخبر شود در چه موقعیت مکانی قرار دارند.

اپل درون تک این موضوع اعلام کرد: «کاربران می توانند کارهایی قرین اشتراک گذاری فایل را به صورت راحت لطافت بوسیله انجام برسانند. مثلا می توانند فایلی را با کسی که از  AirDrop مصرف می کند، صرفا ازطریق نشان اعطا کردن آیفون کاربر به اشتراک بگذارند.» اپل افزود: «نماد مربوط به سرویس موقعیت مکانی بخاطر گوشی های آیفون جدیدتر عرضه داده می شود که فناوری باند فوق سریع هنوز در این مناطق تأیید نشده است.

اپل داخل ادامه افزود:« مدیریت انطباق باند فوق کندرو و نمایش داده های موقعیت مکانی کاملا روی دستگاه کاربر اجرا می شود و اپل داده های مربوطه را جمع آوری نمی بطی ء.»

اپل، پس از پاشیدن ویدئوی کربس اعلام کرد که در به روزرسانی بعد اینده iOS، قصد دارد امکان غیرفعال کردن این سرو را بخاطر کاربران گوشی های آیفون جدید مجهز کند.

مقدار به روز، مشخصات فنی و هر اطلاعاتی که برای سودا ارزان و آگاهانه ی انواع آیفون های اپل احتیاج دارید را در بخش محصولات زومیت بیابید؛ مقایسه ی مشخصات فنی گوناگون گوشی های موبایل آیفون در کنار گالری تصاویر رسمی همه داخل این بخش در دسترس شما خواهد وجود.مشاهده سواد گوشی های آیفونبیشتر بخوانید:آیفون های 2020 از باتری با ظرفیت بالاتری بهره خواهند بردهزاران گوشی آیفون ماهانه اوراق می شونداپل سال ۲۰۲۱ احتمالا آیفونی بدون حضرت لایتنینگ معرفی می کندگوشی های 5G تسهیم فروش ۵ درصدی بازار پرچم داران را ازآن خویشتن کردنداپل ساکت شدن ناگهانی بعضی مدل های مک بوک پرو 13 اینچی را تایید کرد

افترافکت؛ آموزش موشن گرافیک، هنری خلاقانه و پول ساز

احتمالا برایتان پیش آمده باشد درحالی که درون حال و هوای خودتان هستید، ناگهان مثلا تو اینستاگرام یا مانیتورهای تبلیغاتی تو خیابان، یک تبلیغ گرافیکی با تصاویر سریع الحرکه و صداگذاری جالب، توجه شما را به خود فراخوانی می نرم. بوسیله این تصاویر متحرکی که از کنار بی آرامی قرار دادن تصاویر غیرمتحرک مخلوق شده موشن گرافیک می گویند.

اگر در شالوده تولید محتوای ویدیویی فعالیت دارید حتما لزوم یادگیری هنر موشن گرافیک را می دانید. چرا که جذاب ترین و موثرترین متد برای جذب مخاطب ۳ ثانیه است؛ مخاطبی که در هجوم پست ها و مطالب بی شماری قرار دارد و بیشتر از ۳ ثانیه برای دیدن تبلیغات شما، وقت نمی گذارد. درنتیجه در پیاده شدن احاطه هایی که باتوجه به اشتغال تان به مشت آوردید، با کاربرد از رشته موشن گرافیک می توانید یک گوهر درآمد خوب برای خود داشته باشید.

ما داخل آموزشگاه تصویرگران حقگو اندیش دوره های آموزش افترافکت، آموزش موشن گرافیک و پریمر و سینما 4D و همچنین مقالات آموزشی رایگان داخل اختیارتان قرار داده ایم.چرا موشن گرافیک؟

راسته تبلیغات امروز با قبل فرق زیادی کرده است. این یعنی فرمان از پیام های بازرگانی وسط فیلم سینمایی گذشته و شما باید بوسیله اسلوب ای سناریو را بچینید که مخاطب درحال مشغولیت به کار خود، با دیدن تبلیغات شما، لحظه ای مشت از کار کشیده و به فکر فرو رود. خیر اینکه وقتی یک ثانیه فاتحه را دید، آن را ببندد. این یعنی تبلیغات مؤثر! با استفاده از موشن گرافیک شما می توانید فیلم های کوتاهی طراحی کنید که با استعمال از تصاویری از قبل مصنوع شده به دستیار نرم افزارهای دیگر تو پهلو حزن راحتی محزون و به رخساره کارتونی درآمده است. همچنین تو تاسیس پروگرام های آموزشی، تیزرهای تبلیغاتی یا انیمیشن های کارتونی می توانید از آن ها استفاده کنید عاری آنکه حاجت به دوربین و بازیگر داشته باشید.

درواقع فقط کافی است با کمی خلاقیت تصاویر گرافیکی نظام بسازید و جلوه های دوست داشتنی و تصاویر خلاقانه تو آن به کار ببرید. تاثیرگذاری ویدیوهای مخلوق شده با استفاده از تکنیک های موشن گرافیک، بیش بیشتر از تاثیرگذاری عکس و پوستر با ویرایش صنف ای است.ترکیب رنگ و تصویر و گرافیک به استراحت داخل حافظه کوتاه مدت ما ثبت می شود و از این طریق بسیار اسایش می قابلیت برند یا میوه را در ذهن مخاطب تثبیت کرد.

البته همگی چیز بوسیله تبلیغات تلخیص نمی شود و از موشن گرافیک می توان در صنعت سینما، تاسیس کلیپ های آموزشی، پلیرهای موسیقی و… نیز مصرف کرد.راسته فقره موشن گرافیک چگونه است؟

به نعوظ کلی افرادی که حکم موشن گرافیک ارتکاب می دهند، اگر مسیرشان را درست تفویض کنند، نه عزب بی کار نمی قرین بلکه وقت بی قراری اندک می آورند. این به شرطی است که آنقدر حافظه تان برای نوشتن سناریو و تاسیس موشن گرافیک آماده باشد و آنقدر ویدئوهایتان جذاب باشد که مشتری های خوبی را جذب کنید.

ساده ترین نتیجه ای که از یاد اخذ موشن گرافیک بوسیله دست خواهید آورد، ادخال بوسیله آویشن هایی است که کار تدوین و تولید فیلم را ادا می دهند. شرکت های طراحی سایت و ترقی وب هم که این روزها برای تولید محتوای جذاب به عقب افراد حرفه ای درون این فرمان می گردند، برای تولید محتوای ویدیویی خواه تبلیغاتی خود به افرادی شبیه شما حاجت دارند.

فرمان به رخساره فریلنسری هم که تا دلتان بخواهد، بخاطر موشن گرافیک کارها وجود دارد. با عرضه نمونه کارهای قوی که تولید کردید، به همدستی هایی که نیاز به تبلیغات دارند، فرصت خوبی را به مشت بیاورید.

گام نخست بخاطر موفقیت این است که مبدا بتوانید در رشته موشن گرافیک صنف ای شوید و خلاقیت و ایده داشته باشید. البته در دوره و کلاس آموزش موشن گرافیک، تمام این موارد را به شما خواهیم آموخت. در کنار موشن گرافیک باید تسلط نسبی بر یواش افزارهایی شبیه فوتوشاپ، افترافکت، پریمیر، تسلط ساخت کاراکتر و… همچنین داشته باشید.

درنتیجه شاید لازم شود از اطراف و کلاس آموزش افترافکت بهره مند شوید. با ثبت نام تو آموزشگاه موشن گرافیک و افترافکت تصویرگران حقگو اندیش، به طور تخصصی و جامع، تمام موارد از مبتدی تا پیشرفته به شما آموزش داده می شود تا به طور حرفه ای این مهارت را یاد گرفته و بتوانید مشغول بوسیله فرمان شوید. چه بسا امکان پذیر است توسط خود مؤسسه بوسیله شرکت هایی که بوسیله مهارت شما نیاز دارند، شناساندن شوید.

یک توصیه دوستانه به شما این است که نه تنها درون موشن گرافیک، که در طولانی کارهای گرافیکی که ادا می دهید نیاز است مهارت بین فردی خود را تحکیم کنید و توانایی نقدپذیری خود را باتوجه بوسیله نفوذ مخاطبان تان ارتفاع ببرید و ایده هایتان را که وجه تمایز فقره شما با دیگر تدوین کاران است، به تزیین و تمیزی خاصی در موشن گرافیک نظری کنید.

برای ثبت نام در دوره های آموزش موشن گرافیک و نیز مشاوره با کارشناسان برای دستیابی به اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۵۸۷۵۸۷ یا ۰۲۱۲۲۵۸۰۵۰۵

وب سایت افترافکت: https://aftereffects.irبیشتر بخوانید:چشمتان به راه «داهی» باشدکلینیک ترک اعتیاد دیتجربه متفاوت ورزش با ربات هوشمند اوربی، گامی بوسیله سوی آینده ورزش های ترکیبیلیمر؛ فروشگاه تخصصی اندروید باکسپیش بینی ارزش بلیط هواپیما با کاربرد از فهم مصنوعی «چمدون»

مجیک بوک های 14 و 15 اینچی آنر با پردازنده رایزن معرفی شدند

اوایلSGHAROOOONSGHAROOOONSGHAROOOONSGHAROOOON آذر، هواوی میت بوک دی و تلویزیون هوشمند و اسپیکر ساوند ایکس را رونمایی کرد. دستگاه های متاخر آنر با طراحی چشم نواز و زیبا شباهت زیادی بوسیله لپ تاپ های HUAWEI MateBook D دارند که با پردازنده ی رایزن AMD دردسترس کاربران قرار خواهند گرفت. معمولا آنر محصولات خود را با طراحی ظاهری شیک به راسته ارائه می کند و لپ تاپ های مجیک بوک ۱۴ و مجیک بوک ۱۵ نیز از این سر مستثنی نیستند.

مقاله های مرتبط:نگاه نزدیک زومیت به میت بوک ایکس هواویهواوی قبل از تحریم، روی تولید اسپیکر هوشمند کار می کرد

هر دو لپ تاپ متاخر مجیک بوک با شاسی آلومینیومی در اثر جزیی های نقره ای (Mystic Silver) و خاکستری (Space Grey) بوسیله بازار عرضه می شوند. همان طورکه از اشتهار لپ تاپ های متاخر مشخص است، یکی از آن ها فراهم به نمایشگر ۱۴ اینچی و دیگری فراهم بوسیله نمایشگر ۱۵/۶ اینچی IPS با رزولوشن ۱۹۲۰ داخل ۱۰۸۰ پیکسل FullHD است.

جثه ی هر دو لپ‎تاپ هواوی آنر شباهت یدکی به شاسی میت بوک دی هواوی دارد. کلفتی مجیک بوک ۱۴ اینچی ۱۵/۹ میلی متر و ضخامت مجیک بوک ۱۵ اینچی ۱۶/۹ میلی متر است. ل‍پ تاپ ۱۴ اینچی ۱/۳۸ کیلوگرم کمیت دارد و وزن لپ تاپ ۱۵ اینچی ۱/۵۳ کیلوگرم است.

لپ تاپ های متاخر آنر از پردازنده ی چهارهسته ای رایزن 5 3500U و APU های رایزن 7 3700U و ۸ و ۱۶ گیگابایت حافظه ی رم از نوع DDR4 DRAM و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه ی داخلی از نوع PCIe SSD نصیب می برند. 

افزون براین، مجیک بوک های جدید مهیا بوسیله بلوتوث ۵، وای فای ۵، پورت USB 3.0 Type-C، دو پورت USB 2.0 / 3.0 Type-A، خروجی HDMI و جک هدفون ۳/۵ میلی متری برای اتصال به هدست هستند. لپ تاپ های متاخر همچنین دقیقا همانند دستگاه های گرانبها قیمت هواوی از حسگر اثر انگشت، وب کم پنهان شده تو کیبورد و اسپیکرهای استریو و میکروفون نهان برخوردار هستند. بنابه دلایلی، آنر غرض محزون مجیک بوک ۱۴ را با باتری ۵۶ وات یساعتی به بازار نمایش کند؛ ولی مجیک بوک ۱۵ از باتری ضعیف تر ۴۲ وات ساعتی روزی می برد.

هنوز تاریخچه عرضه و قیمت لپ تاپ های جدید آنر اطلاع دادن نشده است؛ اما احتمالا وسیله های جدید تو بازار چینو با قیمتی مناسب برنده از میت بوک دی هواوی با همین مشخصات ارائه خواهند شد.مشخصاتمجیک بوک ۱۴ مجیک بوک ۱۵ نمایشگر۱۴ اینچی با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل ۱۵/۶ اینچ با رزولوشن ۱۹۲۰ تو ۱۰۸۰ پیکسل CPUAMD 7 3700U – 4C/8T, 6 MB, 2.3 – 4.0 GHz, 15 W

AMD Ryzen 5 3500U – 4C/8T, 6 MB, 2.1 – 3.7 GHz, 15 W AMD Ryzen 7 3700U – 4C/8T, 6 MB, 2.3 – 4.0 GHz, 15 W

AMD Ryzen 5 3500U – 4C/8T, 6 MB, 2.1 – 3.7 GHz, 15 W گرافیک AMD RX 10 – 640 SPs at 1400 MHz

AMD Radeon Vega 8 – 512 SPs at 1200 MHz AMD Radeon RX Vega 10 – 640 SPs at 1400 MHz

AMD Radeon Vega 8 – 512 SPs at 1200 MHzحافظه رم ۸ گیگابایتی خواه ۱۶ گیگابایتی ۸ گیگابایتی یا ۱۶ گیگابایتی SSD ۲۵۶ گیگابایتی یا ۵۱۲ گیگابایتی PCIe SSD۲۵۶ گیگابایتی یا ۵۱۲ گیگابایتی PCIe SSDWi-Fi(Wi-Fi 5 (802.11ac(Wi-Fi 5 (802.11acبلوتوثبلوتوث ۵.۰بلوتوث ۵.۰USB1 × USB 2.0 Type-A

A × 1 USB.3 0-A

Type × A 1.USB 3-0 Type  × C 1.USB 2-A

0 × Type A.1 USB-A

3 × 0 Type.A 1-USB–3 0 Type CGbE سایر خروجی – ها- و ورودی – هاHDMI میکروفون اسپیکر/استریو جک هدفون – ۳- ۵ میلی – متریHDMI میکروفون اسپیکر/استریو جک هدفون ۳ ۵ میلی متریباتری ۵۶ وات: ساعت۴۲/وات ساعتابعاد جاه

۳۲۲: ۵/میلی متر عمق

۲۱۴: ۸/میلی متر ضخامت: ۱۵/۹ میلی مترعرض

۳۵۷: ۸/میلی متر عمق

۲۲۹: ۹/میلی متر ضخامت ۱۶/۹ میلی  متروزن/۱ ۳۸  کیلوگرم ۱ ۵۳  کیلوگرم مقدار 

مشخص ازاله محسوس محو مقدار به روز، مشخصات فنی و هر اطلاعاتی که برای خرید مناسب و آگاهانه ی گوناگون لپ تاپ های اداری و گیمینگ نیاز دارید را درون. بسرنوشت شوم دچار کردن محصولات زومیت بیابید داخل این بخش، علاوه کنار مشخصات فنی کنجکاو لپ تاپ های ایسوس، ایسر، مک بوک های اپل، انواع لپ تاپ لنوو و محصولات دل و اچ اثر و پاسخ به سوالات شما، امکان مقایسه ی دو یا چند محصول درکنار گالری تصاویر رسمی محصولات.دردسترس شما خواهد بود مشاهده مسوده:قیمت لپ تاپبیشتر بخوانید گوشی هوشمند تاشدنی اسکوبار فولد وان با قیمت ۳۵۰ دلار شناساندن شدهواوی مشخصات دقیقی از nova 6 قبل از رونمایی منتشر کردمیت 30 هواوی بدون قطعه آمریکایی تولید می شودمرکز تحقیقات هواوی از آمریکا به کانادا منتقل می شودتصاویر جدیدی از نوا 6 هواوی

مایکروسافت مفروضات جدیدی درباره برنامه های آتی وب اپلیکیشن های پیش رونده منتشر کرد

مایکروسافت سال گذشته اخبار بسیاری درباره ی ترقی ی جدی وب اپلیکیشن های پیش رونده (PWA) منتشر کرد. از آن زمان، باور عمومی این وجود که برنامه ی ردموندی ها درون این حوزه سرعت مناسبی ندارد. البته تو هفته ی گذشته، آویشن های متعددی از مایکروسافت ترویج اطلاع دادن و وقوف رسانی درباره ی قسمت قسمت کردن ی PWA را شروع کرده اند.

وب اپلیکشن های پیش رونده (PWA) وب سایت ها یا اپلیکیشن های دون وب هستند که عملکردی مشابه اپلیکیشن های اصلی گوشی هوشمند دارند و گوگل پیش گام میدان PWA شناخته می شود. درون سال های گذشته، دیگر همکاری ها نیز به ترن وب اپلیکیشن های پیش رونده افزایش شده اند و ترقی ی آن ها عاملی بنیادی در دنیای امروز اپلیکیشن محسوب می شود. مایکروسافت همچنین قدیم جدیت کرده پشتیبانی از PWA را در ویندوز ۱۰، به خاص مرورگر اج، عرضه نرم.مقاله های مرتبط:هر آنچه باید درباره وب اپلیکیشن های پیش رونده (PWA) بدانیدگوگل وب اپلیکیشن پیش رونده را جایگزین اپلیکیشن های کروم می درنگ

سایت Thurrott اعلام کرد مایکروسافت پژمرده است سایت Outlook.com را به PWA تغییر کند. در خبر منتشرشده، عنوان شد با بازکردن سایت مذکور، تکمه ی انتصاب Outlook.com بوسیله صورت PWA در مرورگر Brave دیده می شود. همین قابلیت برای برخی کاربران نسخه ی Canary مرورگر اج مبتنی بر کرومیوم تیمار دیده می شود. رسانه های فناوری بخاطر شفاف سازی بیشتر با مایکروسافت ربط گرفتند که هنوز پاسخی از آن دریافت نکرده اند.

در یکی از ویدئو های تبلیغاتی مایکروسافت در نشست BlinkOn 11، نمایی از اپلکیشن های PWA دیده می شود. ویدئو سابق الذکر که دنیل لیبی، از مایکروسافت، درون آن صحبت می کند، کنار تجربه های مصرف از نمایشگر دوگانه درون فضای وب متمرکز است. مایکروسافت تلاش می کند تجربه ی جدید وب و PWA را بخاطر دستگاه های دونمایشگره را گشادگی دهد. از دستگاه های سابق الذکر می توان به تبلت سرفیس نئو با دو نمایشگر و ویندوز ۱۰ ایکس و سرفیس دوئو، گوشی هوشمند دونمایشگره ی اندرویدی مایکروسافت اشاره کرد.

مایکروسافت درون ابتدای هفته ی گذشته اعلانی بخاطر توسعه دهندگانی ارسال کرد که غرض گرفته اند آزمایش مقدماتی ی دستگاه های دونمایشگره را انجام دهند. ردموندی ها می گویند ترقی دهندگان اپلیکیشن می توانند با مدلی کار کنند که ابزارهای اولیه ی قهری اندروید و ویندوز را دارد. APIهای دردسترس نیز بخاطر هر سیستم عامل مدنظر توسعه دهندگان منحصربه فرد خواهند بود.

تو کنفرانس BlinkOn 11 اشاره ی جزئی تری به پروگرام های آتی مایکروسافت درون سطر توسعه ی دستگاه های دونمایشگره شد. در بخشی از صحبت ها، به عبارتی با نشانی Enlightened Experience رمز می شود که بر اجرای اپلیکیشن ها درون دو نمایشگر بسیار متمرکز است. اراده از عبارت مذکور، اپلیکیشن هایی هستند که استعداد شاخه بوسیله دو نمایشگر را دارند. ردموندی ها در توضیحات خود دستور کار های آتی را برای توسعه ی چنین اپلیکیشن هایی شرح می دهند. ترانه از امتحان ی بهینه داخل دو نمایشگر بخاطر این اپلیکیشن ها، رویکردی است که با اپلیکیشنی تو یک نمایشگر و اپلیکیشنی دیگر داخل نمایشگری دیگر اختلاف عمده دارد. مایکروسافت می گوید نوعی ترقی ی تجربه ی کاربر به دو نمایشگر و بهینه سازی از آن ها را در توسعه ی اپلیکیشن ها در نظر می گیرد.مایکروسافت به طور ویژه PWA را بخاطر دستگاه های دونمایشگره در دیدن گرفته است

در کنفرانس BlinkOn 11، لیبی وب را پلتفرم شعار مایکروسافت برای وسیله های دونمایشگره دانست. بوسیله هرحال آن ها تلاش می کنند با طراحی بهینه ی رابط های کاربری، استفاده از دو نمایشگر را آسان خیس و تجربه ی کاربران را همچنین لذت جزء تر کنند. کاربردهای متنوعی همچون حالت کتابی برای مایه و تغییر زاویه همچنین در روانی های توسعه مدنظر قرار خواهند گرفت.

آویشن توسعه دهنده ی مایکروسافت تعدادی API معرفی کردن کرده است که امکان ایجاد امتحان های بهینه ی دو نمایشگر را بوسیله توسعه دهندگان می دهد. ابزارهای متاخر با اطلاعات کامل بوسیله منظور توسعه ی اپلیکیشن برای وسیله های فراهم بوسیله دو نمایشگر در گیت هاب دردسترس ترقی دهندگان استراحت دارد.

اخبار دیگر درباره ی اوت لوک تأیید می کنند که مایکروسافت مشغول تجسس نحو هایی بخاطر هماهنگ سازی بهتر آن با گوگل درایو، مخاطبان، ایمیل و تقویم است. واج گوی شریک شدن در واکنش بوسیله گزارش پیشین ورج درباره ی این خبر نوشت:ابد بوسیله دنبال متد هایی هستیم که بهینه امتحان ی ایمیل را برای مشتریان خود توسعه دهیم. تأیید می کنم درحال حاضر برخی از قابلیت های جدید را در گروهی کوچک از کاربران آزمایش و بازخورد آن ها را قبض می کنیم.بیشتر بخوانید:وارسی سرفیس پرو 7 مایکروسافتمایکروسافت: بدافزار جدید Dexphot بیش از ۸۰ هزار کامپیوتر را آلوده کرده استپتنت جدید مایکروسافت خنک سازی دستگاه های تاشدنی مایکروسافت را مدال می دهداسلک: مایکروسافت تیمز خیر تنها محصولات، بلکه تبلیغات ما را همچنین کپی می کندویژوال استودیو کد مایکروسافت بوسیله فضا توسعه پیش تصور فیسبوک تبدیل می شود

با تجربیات کارشناسان نهال گشت تور استانبول را ۲۰ تا ۵۰ درصد ارزان تر بخرید

گروه مسافرتی نهال تفرج کلیه خدمات مربوط بوسیله تورهای داخلی، اجنبی و اروپایی را بوسیله متقاضیان ارائه می کند. لذت استفاده از خدمات گردشگری زمانی تکمیل می شود که به مجتمع مشتریان ۴۵۰۰۰ نفری نهال سوگ بپیوندید!

داخل نگاه نخست که تیتر این مقاله را می خوانید مقدور است اندیشه کنید تبلیغاتی است و داخل آن غلو شده، اما درون ادامه خواهید نظر که کاملا عین دارد و با دانستن نکات و ناراحتی هایی می توانید صرفه جویی متناسب توجهی تو خرید تیشه استانبول کنید.

تورهای خیلی ارزان استانبول چه سنخ تورهایی هستند؟

۲ گروه از انواع تورهای استانبول ارزان یا بی اندازه ارزان هستند؛ تورهای لحظه آخری و تورهای ارزان استانبول. اما تباین آن ها چیست؟

تورهای لحظه آخری استانبول تورهایی هستند که تو روزهای فرجام منتهی به آغاز تور باز می شوند. این تورها به این دلیل مناسب هستند که ظرفیتشان اتمام نشده است و از این رو آژانس های گردشگری این حجم های باقیمانده را با قیمت پایین تری عرضه می کنند تا تکمیل شوند.

«بها تورهای لحظه آخری عموما ۲۰ تا ۵۰ درصد پایین تیز از قیمت متعارف تورهای استانبول است»

تورهایی که با نشانی تیشه کم ارزش استانبول عرضه می شوند تورهایی هستند که از پروازهای اکونومی و هتل های ۲، ۳ یا ۴ هنرمند داخل پکیج تور استفاده می کنند و بوسیله همین دلیل به نعوظ میانگین کم قیمت تر از تورهای دیگر هستند.

کدام بهتر است؟ تور وقت آخری یا تور ارزان استانبول؟

این مسئله بوسیله ۲ عامل ارتباط دارد، یکی زمان سفرتان و دیگری نوع هتلی که می خواهید در آن اقامت کنید. حالا چطور؟

در صورتی که می خواهید تور لحظه آخری استانبول بخرید، باید چمدانتان سپرده باشد و آماده سفر باشید. زیرا همان طور که بالاتر نوشتیم، این نوع تورها داخل روزهای آخر منتهی به تور باز می شوند. بنابراین چنانچه آماده سفر هستید، تور دم آخری می تواند گزینه مقرون به صرفه ای برایتان باشد.

اگر می خواهید تبر ارزان استانبول بخرید، قرین تورهای لحظه آخری فردی زمانی ندارید، اما باید آماده سفر با پرواز اکونومی و اقامت در هتل های ۲ خواه ۳ ستاره باشید، بجای مهم ترین عاملی که باعث کم ارزش تر شدن این تورها می شود جنس تصعید و هتل است.

مسلما با تور ارزان استانبول نمی توانید در بهترین هتل این قصبه منیع شوید، اما نهال گشت دراین ماخذ حزن تمهید ویژه ای را در نظر محزون و آن این است که در تورهای ارزان استانبول با هتل هایی پیمان نامه سپرده که کیفیت مناسبی دارند و از میانگین استاندارد هتل های ۲ یا ۳ هنرمند استانبول بالاتر هستند. این مطالبه را خرسند ۹۰ درصدی مسافران تورهای ارزان استانبول نهال گشت تأیید می نرم.

نزدیک ترین تورهای لحظه آخری چه زمانی برگزار می شود؟

این سیلان مشهود نیست، اما اگر بخواهیم براساس تجربه مان نزدیک ترین تورهای لحظه آخری را پیش بینی کنیم، بهمن و اسفند ماه امسال، ایام پس ازآن از تعطیلات نوروز و روزهای مقدمه هفته زمان های کم ترافیک سیر تکاملی بوسیله استانبول و فرصت خوبی برای خرید تورهای وقت آخری است.

باتوجه بوسیله اینکه زمان دقیق تورهای دم آخری روشن نیست و این تورها به محض باز شدن پر می شوند، پیشنهاد می کنیم در خبرنامه ما عضو شوید تا به محض باز شدن این تورها مطلع شوید و اقدام کنید.

زمستان امسال می خواهم به استانبول سفر کنم. چه توری برایم کم قیمت است؟

پاسخ بوسیله این سؤال به این مسئله مناسبت دارد که آیا داخل زمان سفرتان مهمانی های زمستانی یا نمایشگاه فصلی در استانبول برگزار می شود یا نه.

برندهایی قرین ال سی واکیکی، وای لاندن، افرور، توین، دی فاکتو و… در هر ۴ خلع سال جشنواره های بیع زمستانی برگزار می کنند و آفرهای اختصاص ای ارائه می دهند. بسیاری از هموطنانمان با علت شرکت در این جشنواره ها و نمایشگاه ها به استانبول سیر تکاملی می کنند. بنابراین باتوجه به اینکه در زمان برگزاری این نوع رسوم مطالبه برای سودا تورهای استانبول بالا می رود، طبیعی است قیمت ها کمی بالاتر از حالت معمول برود، ولی در زمان های دیگر قیمت تورهای استانبول در زمستان کمتر از دیگر زمان ها است.

علت اختلاف ارزش تورهای استانبول در زمستان چیست؟

به طور کلی اساسی ترین عواملی که روی مقدار تورهای استانبول معلول می گذارند عبارت اند از سود آژانس مسافرتی و پکیج تور.

هر قدر منفعت مورد نظر آژانس مسافرتی بیشتر باشد قیمت تور تک نظر بیشتر است. دراین زمینه باید گفت، طبق تحقیقات میدانی ما ارج های تورهای استانبول نهال عزاداری از ۷۰ درصد آژانس های گردشگری دیگر پایین تر است.

جنس خدماتی که درون پکیج ها ارائه می شوند نیز متفاوت است. مثلا در بعضی از پکیج ها تورلیدر فارسی، تورلیدر محلی، انجام خدمات گردش شهری، پرداخت عوارض در رو از ملک و… نیز ارائه می شود که روی قیمت تور اثر می گذارند.

ارزان ترین محل اقامت در زمستان را کنار چه اساسی گزینش کنیم؟

این قضیه به تعدادتان رابطه دارد. چنانچه گروه جمعی به استانبول سفر می کنید هتل آپارتمان برایتان به صرفه تر است، اما اگر انفرادی خواه ۲ نفره به استانبول سیر تکاملی می کنید، هتل گزینه ارزان تری است. چنانچه غم به پشت منطقه ارزان برای اقامت هستید، منطقه آکسارای یکی از مناطق ارزان برای اقامت است.

قلق دیگری تو تفویض تیشه ارزان باقی مانده که نگفته باشیم؟

بله؛ زمانه تصعید!

به طور طاسی پروازهای صبح بوسیله استانبول تقاضای فوقانی دارند و گران تر از پروازهای عصر و شب هستند. بنابراین در پروازهای بامداد هواخواه باز شدن تورهای نفس آخری نباشید و برای این جنس تورها روی پروازهای عصر و شب حساب باز کنید.

نیز درباره ساعت پرواز در تور ارزان استانبول این نکته را در دید بگیرید که اگرچه امکان پذیر است با تصعید در عصر یا شب هزینه کمتری بپردازید، اما هزینه اقامت در شب اندوه به خرج هایتان اضافه می شود. از این رو حتما با آژانس فروشنده تور تک نظرتان رایزنی کنید تا ببینید تصعید در بامداد به نفع مرطوب است یا پرواز در عصر و شب!

اگر سوالات بیشتری داشتید با شماره 02633143 تماس بگیرید! تیم تورهای استانبول نهال عزا در تمام ساعات اداری آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره رایگان به شما هستند.

نیز از سایت ما بازدید و ارزش ها را بررسی کنید.

تا یک سفر خوش بها و باکیفیت، فقط یک کلیک بور دارید.

به خواست عروج با شما در تبر استانبولبیشتر بخوانید:تنزل ویژه صدور گواهینامه ایزو شرکت ها، سازمان ها و اصنافایگرد معامله چه کالاهایی را در بلک فرایدی پیشنهاد می دهدتعمیر تلویزیون و یخچال توسط متخصصان آچارهنیتیو پیپر؛ خدمات برگردان تضمینی مقالات دانشگاهیجشنواره فروش اختصاص شایسته کردن های هوشمند در آترامارت

شعور مصنوعی نویسنده همکار در درام های شکسپیر را شناسایی کرد

مقاله های مرتبط:هوش مصنوعی اعوجاج تصاویر گرفته شده درون زیر آب را حذف می کندمدل پرورش ماشینی فیسبوک اقتدار مشاوره داخل زمینه رایج و پوشش را دارد

سال ها است که در تماس با تنهانبودن شکسپیر در نوشتن نمایشنامه هایش مصاحبت می شود. به لطافت یک جستجوگر از ناحیه چک به نام پتر پلچاچ با دستیار ادراک بدلی توانست پرده از این ماجرا بردارد و پاسخی بوسیله سؤال موردبحث دهد. محقق چکی، پتر پلچاچ، سیستم تحصیل ماشینی را ایجاد کرده که بوسیله کمک آن می توان تشخیص عدالت کدام قسمت از معلول «هنری هشتم» توسط شکسپیر نوشته شده و کدام تقدیر ها توسط جان فلچر نوشته شده است. درواقع الگوریتم این هوش مصنوعی قادر است تا بنابر واژه گزینی و ریتم نوشته، متن هر دو ادیب یعنی شكسپیر و فلچر را بشناسد و سبک نوشتاری آن ها را امتیاز دهد.

مطابق نظریه های پیشین، AI امروز تأیید کرد که فلچر امین نیمی از نمایشنامه ی هنری هشتم را تصنیف و این نتیجه ی بررسی کامل درام توسط درک قدر یا بهای چیزی مصنوعی بوده است. درواقع محقق چکی، پتر پلچاچ با عرضه ی متون فلچر و شکسپیر بوسیله این الگوریتم فیروز شده تا ریختگی این دو نویسنده را بوسیله الگوریتم خود بشناساند و در نهایت نمایشنامه ی هنری هشتم را تجسس کند.

طبق این مطالعه ها، فلچر نه تنها در نگارش بخش های بدوی یک پرده ی جدید بلکه حتی در بخش های پایانی پرده های دیگر نیز دست داشته است. البته داخل برخی صحنه ها نیز نوشته هایی ممزوج و ترکیبی از دو سخن سنج وقوف شده که احتمال داده شده، شکسپیر و فلچر شاید در فدایی موارد از نزدیک با یکدیگر همکاری داشته اند. از لفظ دیگر این الگوریتم شعور مصنوعی مشارکت یک درام نویس دیگر به نام فیلیپ ماسینجر را با شکسپیر رگه کرده است.

به نعوظ کلی این قابلیت هوش قلابی نه تنها اختلافات نویسندگان را در آینده برطرف نمی یواش بلکه قطعا باعث ایجاد اختلافات بیشتری نیز خواهد شد. این تکنولوژی فهمیدن جعلی و یادگیری ماشینمی تواند کاربردی و کاری باشد، به سوالاتی از کتاب پاسخ دهد و نیز با شناختن ریختگی ها، سرقت ادبی را خبر کند؛ درنتیجه احتمالا در آینده بسیار کاربردی خواهد بود.بیشتر بخوانید:بزرگترین تراشه دنیا، قلب تپنده ی سریع ترین رایانه درایت مصنوعی دنیا می شودONNX مایکروسافت به بنیاد لینوکس می پیونددگوگل پروژه انتشار ۱۰۰ هزاره تصویر اشعه ایکس را به فکر مسائل حریم مخصوص متوقف کردمدل یادگیری ماشینی فیسبوک اقتدار مشاوره تو ماخذ مرسوم و پوشش را داردگوگل به جمع آوری اطلاعات سلامت کاربران متهم شد

آیا اتصال اینترنت شما مقاوم شده است؟

از دقایقی پیش و پس از آنکه اخباری مبنی کنار پیوند اینترنت منتشر شد، شماری از کاربران زومیت در پاره نظرات از همراهی ارتباط اینترنت خود خبر دادند. به دید می رسد اتصال اینترنت کاربران در بکلی کشور اتفاق می افتاد. 

دقایقی پیش شاهد اشاعه خبری بوسیله به نقل از دبیر شورای ممتاز مجازی بودیم که از همراهی اینترنت و تقلا مسئولان بخاطر یگانگی آن در اسرع ثانیه خبر داده بود. 

در صورتی که اینترنت شما کاربران زومیت نیز متصل شده، ما و دوستان خود را دهات محل اقامت خود که اینترنت متصل شده، آگاه کنید.بیشتر بخوانید:قطعی اینترنت و مشکلاتی که بخاطر تصرف وکارهای نوپا خلق شدوزیر ارتباطات خواستار افزایش مدت احترام سپرده های اینترنت برای جبران قطعی آن شداینترنت بوسیله زودی وصل می شود [به روزرسانی]اپراتورهای اینترنتی، تحت الماس قطع شدن اینترنتآذری جهرمی: به دیدن من اینترنت ۱۰۰ درصد به زودی وصل می شود

تحقیقات جدید اپل داخل مرزوبوم ی سلامت و بهداشت از طریق برنامه متاخر Research

ASGاپلAROOOON به تازگی سه مطالعه جدید پزشکی و بهداشتی را برای دارندگان آیفون و اپل واچ در ایالات متحده آغاز کرده است. برنامه ی Apple Research حالا بخاطر آیفون و اپل واچ درون دسترس قرار دارد درنتیجه کاربران ایالات متحده از قانون برنامه ی Research می توانند بخشی از مطالعات بهداشتی و سلامت اپل داخل سه حوزه ی سلامت زنان، دل و حرکت و شنوایی باشند. بنابراین اکنون اپل فقط می خواهد داده های بهداشتی بیشتری را از کاربران خود جمع آوری کند.مقاله های مرتبط:طبق مطالعات، اپل واچ نبض بیرونی نامنظم را نمره می دهدآینده اپل واچ در حوزه سلامت به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

تجسس ی سلامت زنان که بلند پروازانه ترین مدخل مطالعات اپل است، داده هایی را از برنامه Cycle Tracking داخل watchOS 6 با هدف بهبود درک علمی از چرخه ی قاعدگی جمع آوری می بطی ء و رابطه ی پیرامون ی قاعدگی با وضعیت مختلف سلامتی متشابه سندرم تخمدان، ناباروی، پوکی استخوان و یائسگی را مورد وارسی فراغت می دهد که اکنون اینکار از طریق پروگرام ی جدید اپل امکان پذیر خواهد حیات. بررسی ی دل و حرکت، از انواع سیگنال های ساعت هوشمند، داده ها مربوط به مدل لول و میزان سلامتی را بدست می آورد و این می تواند بینشی در مورد اعلان اولین بخاطر بیماری های قلبی و کاهش تکان را مجهز کند. وارسی ی گوش نیز، تأثیر فراغت ستاندن تو معرض صدا بر اشتی شنوایی و اینکه چگونه صدا می تواند بر استرس و مصونیت قلب و عروق تأثیر بگذارد را بررسی می کند.

دستور کار Research می تواند گوناگون مختلفی از داده ها را از قاعده آیفون و اپل واچ داخل زمینه حرکت، ضربان بیرونی و داده های لحن را جمع آوری یواش و مشابه همیشه، اپل در این برنامه، بخش حفظ حریم خصوصی بهداشتی خود را ارتقا بخشیده است. به گفته ی این کمپانی، دستور کار ی Research فقط داده هایی را که کاربران مجوز آن را داده اند، دریافت خواهد کرد.

اپل با همکاری دانشگاه استنفورد، نتایج کاملی را از اولیه مطالعه ی قلب درون اپل واچ منتشر کرد. اینک سه مطالعه ی متاخر دیگر آغاز شده که می تواند منجر بوسیله اکتشافات پزشکی وسیع ای شود. برای مطالعه سلامت زنان، اپل با دانشکده Chan هاروارد T.H H و مؤسسه ملی سلامت NIH همکاری می. یواش از لفظ دیگر مطالعه جدید قلب با همکاری درمانگاه بریگام، درمانگاه زنان و اتحادیه قلب آمریکا انجام می. شود سرانجام مطالعات مربوط به شنوایی توسط دانشگاه میشیگان صورت خواهد.

گرفت اگر آیفون و اپل (واچ سری ۱ به) بالا را دارید و در ایالات متحده زندگی می کنید، می توانید امروز برنامه ی Research را از فروشگاه اپل دانلود کنید و در این مطالعات تحقیقاتی سلامت و بهداشت شرکت داشته.باشید بیشتر:بخوانید اپل دیگر آیپد پرو را جایگزین کامپیوتر نمی داندآیفون چقدر دوستدار محیط زیست است؟ نگاهی بوسیله استعداد های ربات بازیافت اپلمقایسه مک بوک پرو 16 اینچی با مک بوک پرو 15 اینچیارزش سهام اپل از مجموع بها ۵۰۰ شرکت کارمایه مبصر آمریکا بیشتر شددرآمد سالانه اپل از تبلیغات احتمالا تا سال ۲۰۲۵ به ۱۱ میلیارد دلار خواهد