قابلیت جدید اینستاگرام برای مقابله با حملات فیشینگ

ASGHدرونOOOON بوسیله روزرسانی جدید اینستاگرام، کاربران می توانند از نبوغ جدید این اپلیکیشن برای مقابله با حملات فیشینگ کاربرد کنند. در این استعداد متاخر کاربر می تواند با ورود به بخش امن اپلیکیشن و بررسی قسمت «ایمیل های ارسالی از طرف اینستاگرام»، ایمیل هایی که توقع می کنند از طرف اینستاگرام یا فیسبوک ارسال شده اند را راستی آزمایی نرم.

داخل این بخش، ایمیل های پیک شده طی ۱۴ روز اخیر برازنده مشاهده است. براساس گزارش شان خبری ورج، این قابلیت تو حال حاضر به اینستاگرام افزایش شده و کاربران به زودی می توانند اپلیکیشن خود را به روزرسانی کنند.

توان جدید، ایمیل های دریافت شده از جانب اینستاگرام را به دو بسرنوشت شوم دچار کردن ایمیل های امنیتی و «ایمیل های دیگر» انشعاب می کند. چنانچه کاربر ایمیلی در این بخش مشاهده کند، می تواند با پندار راحت آن را باز کند و روی لینک هایی که ممکن است در آن حیات داشته باشد، کلیک نرم.مقاله های مرتبط:قابلیت مشاهده فعالیت دوستان به زودی از اینستاگرام حذف می شوداینستاگرام بخاطر پست های مربوط به رژیم غذایی قوانین جدید اعمال می کند

چنانچه کاربر ایمیلی گرفتن یواش که ادعا می نرم از طرف فیسبوک یا اینستاگرام ارسال شده اما درون این فهرست وجود ندارد، به احتمال بسیار تله ی فیشینگ است و نباید بوسیله آن اطمینان کرد. سفارش می شود کاربر درون این طور مواقعی بدون اینکه ایمیل را باز کند، آن را حذف کند.

در حال حاضر تعدادی از تله های فیشینگ تا اینکه قابلیت گذر از موانع امنیتی دو مرحله ای اینستاگرام را تیمار دارند. این تله ها برای عبور از این موانع امنیتی، از یک سایت ساختگی که از کاربر التماس کد احراز هویت ۶ رقمی می کند، استفاده می کند. قابلیت متاخر اینستاگرام یک قدم رو به جلو بخاطر مبارزه با این تله های فیشینگ به حساب می رود که اخیرا وسیع شده اند و مشکلات زیادی بخاطر کاربران ابداع کرده است.بیشتر بخوانید:دایرکت به زودی بوسیله نسخه وب اینستاگرام تکثیر می شودقابلیت مشاهده فعالیت دوستان به زودی از اینستاگرام حذف می شوداینستاگرام اولین قدم ها برای تحول شدن به یک اتاق پرو AR AR را برداشتاینستاگرام پیام رسان Threads را بخاطر دوستان نزدیک راه اندازی کردتم تیره به نسخه آزمایشی اینستاگرام افزوده